gminakozminek

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Koźminek,

od 1 stycznia 2021 roku, można płacić niższą stawkę za odbiór odpadów, jeśli frakcję zieloną (bio), będziemy kompostować. Wielu z Państwa korzysta z tej możliwości, i zgłasza taką formę zagospodarowania odpadów zielonych – we własnym zakresie.

Odpady biodegradowalne to około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych, po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie czy w doniczkach.

Przepisy nie wskazują wprost, na sposób organizacji czy innych parametrów, jakie ma spełnić kompostownik. Nie oznacza to jednak, że może to być dowolna pryzma na terenie gospodarstwa.

Biorąc pod uwagę wszelkie wskazania, które określają sposób przygotowania takiej instalacji oraz warunków do bezpiecznego przetworzenia tej frakcji (bo temu ma służyć kompostownik), informujemy, że:

 • Gotowy kompostownik ogrodowy można kupić w sklepie lub markecie ogrodniczym. Sprawdza się zwłaszcza w małych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo odpadów biodegradowalnych.
 • Drewniany kompostownik o budowie ażurowej można wykonać samodzielnie z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu.
 • Kompostowanie w zabezpieczonej (ograniczonej) pryzmie to najprostszy sposób kompostowania, polega na układaniu warstwami materiałów biodegradowalnych. Taki kompostownik również powinien mieć zabezpieczone brzegi (obszar) kołkami z siatką, drewnianymi palikami z przewiewnym odeskowaniem, itp.

Elementami niezbędnymi do powstawania kompostu są powietrze i woda. Nie można jednak przesadzić z nadmierną ilością powietrza, które powinno dostawać się do pryzmy przy regularnym jej przewracaniu, nie wysuszając przy tym całkowicie kompostu. Woda w odpowiedniej ilości sprzyja także rozkładaniu się odpadów. Zbyt suche składniki, takie jak siano czy pióra, powinno się namoczyć przed dodaniem, kontrolując jednocześnie aby kompost nie miał konsystencji papki. Poszczególne warstwy kompostu dobrze jest przesypywać od czasu do czasu ziemią.

Kompostownik zakładamy od wiosny do jesieni, przy dodatnich temperaturach. Miejsce przeznaczone na kompostownik powinno być osłonięte od wiatru i zacienione. Miejsce, które wybierzemy powinno być nieco wzniesione, aby woda opadowa nie zalewała powstającego kompostu. Świetnym rozwiązaniem jest ulokowanie kompostownika w bezpośrednim sąsiedztwie bzu. Krzew ten jest naturalną barierą dla zapachów powstających podczas procesu rozkładu substancji organicznych.

Co kompostujemy:

 • odpadki kuchenne - resztki warzyw, owoców, skorupki jaj, fusy kawy i herbaty, ziemię z doniczek i skrzynek, przekwitłe rośliny, liście, skoszoną trawę, nadziemne części chwastów, gałązki żywopłotów, a także słomę i siano, jesienne liście drzew (wyłączając liście dębu, orzecha, olchy ze względu na zawartość szkodliwych dla roślin substancji),
 • trociny i popiół drzewny, a także w niedużych ilościach - ręczniki papierowe i kartony.

Co nie nadaje się do kompostowania:

 • skórki owoców cytrusowych (obniżają aktywność mikroorganizmów w glebie),
 • mięso, ryby (przyciągają szczury i muchy),
 • porażone, chore rośliny,
 • popiół z węgla,
 • gazety,
 • śmieci z odkurzacza,
 • szkło, metal, plastik, gruz.

Dojrzewanie kompostu trwa zwykle około 18 miesięcy (w kompostownikach z tworzyw sztucznych proces ten można skrócić nawet do 2 miesięcy). Dojrzały kompost ma jednolitą strukturę i zapach świeżej ziemi. Można go bez ograniczeń wykorzystywać do użyźniania gleby. Stosowanie kompostu nie grozi przenawożeniem ani zatruciem środowiska, jak to może mieć miejsce w przypadku nawozów sztucznych czy obornika. Dzięki stosowaniu kompostu uboga w składniki odżywcze i mineralne gleba staje się żyzna, bogata w humus i urodzajna, a my możemy cieszyć się jej plonami.

kompostownik

Pracownicy Urzędu Gminy będą sukcesywnie przeprowadzać kontrole posesji, których właściciele zgłosili niższą stawkę za odbiór odpadów, z uwzględnieniem kompostownika.

gminakozminek