znauka

„Znauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Koźminek”

W Gminie Koźminek od 1 września 2018r. realizowany jest projekt pn.” „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Koźminekwspółfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W Szkole Podstawowej im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku w III i IV kwartale 2020r. zrealizowano 718 godzin zajęć dodatkowych m.in. z: języka angielskiego- 125 godzin, języka niemieckiego – 45 godzin, matematyka-105 godzin, matematyka i kształty- 22 godzin, matematyka a logiczne myślenie w życiu codziennym - 17 godzin, matematyka odkrywanie- 19 godzin, matematyka inspiracje- 18 godzin, przyroda metodą eksperymentu -20 godzin, chemia metodą eksperymentu -25 godzin, geografia metodą eksperymentu- 28 godzin, fizyka metodą eksperymentu- 18 godzin, biologia metodą eksperymentu- 12 godziny, matematyka w kuchni - 28 godzin, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne- 52 godziny, zajęcia logopedyczne- 74 godziny, zajęcia socjoterapeutyczne-17 godzin, zajęcia terapeutyczne-16 godzin, zajęcia psychoedukacyjne- 17 godzin, doradztwo edukacyjno-zawodowe-60 godziny. 

W Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Moskurni w III i IV kwartale 2020r. zrealizowano 312 godzin zajęć dodatkowych m.in. z: języka angielskiego - 71godzin, języka niemieckiego – 11 godzin,  matematyka i kształty- 11 godzin, matematyka a logiczne myślenie- 12 godzin, matematyka odkrywanie - 23godzin, matematyka inspiracje- 22 godziny, matematyka metodą eksperymentu - 13godzin, przyroda metodą eksperymentu-25 godzin, chemia metodą eksperymentu -12 godzin, geografia metodą eksperymentu - 11 godzin, fizyka metodą eksperymentu - 11 godzin, biologia metodą eksperymentu- 11godziny, matematyka w kuchni - 12 godzin, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 37 godzin, zajęcia logopedyczne -30 godzin. 

W Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie w III i IV kwartale 2020r. zrealizowano 257 godzin zajęć dodatkowych m.in. z: języka angielskiego - 52 godziny, matematyka -17 godzin, matematyka a logiczne myślenie w życiu codziennym - 20 godzin, matematyka metodą eksperymentu - 9 godzin, przyroda metodą eksperymentu -22 godziny, biologia metodą eksperymentu- 12 godzin, fizyka metodą eksperymentu - 9 godzin, matematyka w kuchni - 12 godzin, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 56 godzin, zajęcia logopedyczne-48 godziny. 

Z dniem 22 grudnia 2020r. zakończyły się zajęcia dodatkowe z projektu we wszystkich szkołach  podstawowych z trenu gminy. Termin realizacji projektu został wydłużony do 31 marca 2021r. ze względu na realizację przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa sprzętu komputerowego     i multimedialnego w ramach projektu: „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Koźminek”

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zatwierdził Wniosek o płatność Nr 10, który  dotyczył wydatków za III kwartał 2020 roku. W trakcie oceny jest Wniosek o płatność Nr 11, który dotyczy wydatków za IV kwartału 2020r.