Pani Iwona Michniewicz  – Gminny Komisarz Spisowy w Koźminku  ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30  czerwca  2021 r, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00, ( termin może zostać  wydłużony do dnia 30 września 2021 r.  ze względu na nowelizację ustawy).

Termin składania ofert: 1-9 lutego 2021 r.

1. Regulamin naboru rachmistrzów spisowych

2. FORMULARZ – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

 

Nabór na rachmistrza spisowego

Szanowni Państwo!

Zbliża się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021!

Poszukujemy kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Jeśli:

- masz ukończone 18 lat,

- cieszysz się nieposzlakowaną opinią,

- posiadasz co najmniej średnie wykształcenie,

- posługujesz się językiem polskim w mowie i piśmie,

- nie jesteś skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgłoś się w dniach 1-9 lutego 2021 r. do  Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek!

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Więcej informacji na temat spisów dostępne jest na stronie https://spis.gov.pl

Nabór na rachmistrza spisowego2

spislud