Powszechny Spis Rolny 2020 r. na terenie Gminy Koźminek dobiegł końca. Na ogólną liczbę gospodarstw 905 zostało spisanych 901 gospodarstw rolnych, co stanowi 99,56%. W trzech obwodach zostało spisanych 100% gospodarstw. Są to obwody:

  • Dębsko, Emilianów, Tymianek, Krzyżówki, Młyniska, Pośrednik, Osuchów, Osuchów Parcela (ogólna liczba to 192 gospodarstw)
  • Moskurnia, Gać Kaliska, Gać Pawęzowa, Chodybki, Stary Karolew, Złotniki (ogólna liczba to 226 gospodarstwa)
  • Koźminek, Słowiki (ogółem 112 gospodarstw).

W pozostałych obwodach:

  • Nowy Nakwasin, Stary Nakwasin, Rogal, Józefina, Murowaniec – zostało spisanych 99,47% gospodarstw, czyli na łączną liczbę 190 gospodarstw zostało spisanych 189.
  • Oszczeklin, Dąbrowa, Marianów, Ksawerów, Agnieszków, Smółki, Pietrzyków, Nowy Karolew , na łączną liczbę 181 gospodarstw zostało spisanych 178.

Cztery gospodarstwa same zadeklarowały się do spisu (nie były ujęte w wykazie Głównego Urzędu Statystycznego) – spis odbył się telefonicznie.

Wszystkim rolnikom indywidualnym i przedstawicielom gospodarstw osób prawnych, którzy wypełnili swój ustawowy obowiązek i dokonali spisu rolnego serdecznie dziękujemy. Podziękowania należą się wszystkim rolnikom za świadome podejście i udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Słowa podziękowania również dla rachmistrzów spisowych, którzy w tym trudnym czasie pandemii wykonali swoją pracę wzorcowo.

Wyrażając uznanie dla tych działań, Gminne Biuro Spisowe dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli Powszechny Spis Rolny 2020.

Wspólnie pokazaliśmy, że dla nas wszystkich „Liczy się rolnictwo”!

 

Gminne Biuro Spisowe w Koźminku