Uprzejmie informuję, iż Gmina Koźminek bierze udział jako partner w projekcie pn.

„Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

Program skierowany jest dla osób aktywnych zawodowo w wieku od 50-64 roku życia.

Zainteresowane osoby proszę  o wzięcie udziału w rekrutacji do bezpłatnych badań poprzez stronę internetową

www.stopczerniak.ako.pl .

czerniak