Od 1 września do 30 listopada trwa Powszechny Spis Rolny. Udział w nim jest obowiązkowy, a podstawową formą jest samospis internetowy. Jednak rolnicy nie mający takiej możliwości, mogą skorzystać ze specjalnie do tego celu przygotowanego punktu spisowego w urzędzie gminy.

Można również wybrać opcję „Spisz się przez telefon” i połączyć się z rachmistrzem w celu przeprowadzenia spisu przez telefon. Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie: https://spisrolny.gov.pl

By ułatwić dokonanie samospisu, niezależnie od funkcjonującej infolinii ogólnopolskiej Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu uruchomiło dodatkowe linie telefoniczne z możliwością dokonania samospisu.

miasta Kalisz i powiatu: kaliskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, kępińskiego

  • 62 50 27 112,
  • 62 50 27 114,
  • 62 50 27 151,

Rachmistrze spisowi będą pełnić dyżury przy telefonach rotacyjnie codziennie od godziny 8.00-20.00.

Jeśli telefon jest zajęty, zadzwoń pod kolejny z podanych numerów bądź skontaktuj się później - właśnie kogoś spisujemy!

Prosimy osoby, które jeszcze się nie spisały, a chcą się spisać przez Internet, o kontakt z Gminnym Biurem Spisowym w Koźminku pod numerem telefonu 62 76 37 085, lub 62 76 37 006 w celu umówienia się na samospis przy specjalnym punkcie spisowym.

 

18 11 licznik konca psr2020llyUwmCeZ1OE2c Zxb2Im2JiTamaXJd2Xpxnan6ZxJXTulGeag