Gmina Koźminek otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 58.244,00 zł na realizację zadania dotyczącego usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

W terminie do 30 października 2020 r. zebrano łącznie 87 828 kg odpadów od 99 Wnioskodawców.

Dziękujemy za cierpliwość i dobrą współpracę, dzięki, której cała akcja przebiegła szybko i sprawnie.

 

fol