graph 963016 340

W roku szkolnym 2020/2021 w placówkach oświatowych na terenie naszej gminy naukę rozpoczęło:

  1. Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku  – 294 uczniów w klasie: I- 41 uczniów, II- 28 uczniów, III -32 uczniów, IV- 38 uczniów, V- 15 uczniów, VI- 73 , VII – 32 uczniów, VIII- 35 uczniów ( 17 oddziałów),
  2. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie83uczniów w klasie: I-10 uczniów, II- 8 uczniów, III- 16 uczniów, IV-10 uczniów, V- 7 uczniów, VI-12 uczniów, VII- 14 uczniów, VIII - 6 ( 8 oddziałów) oraz 19 dzieci w oddziale „0”i 17 dzieci w punkcie przedszkolnym,
  3. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Moskurni92 uczniów w klasie: I-8 uczniów, II-10 uczniów, III- 12 uczniów, IV- 10 uczniów, V- 5 uczniów, VI- 12 uczniów, VII-23 uczniów, VIII- 12 uczniów (8 oddziałów) oraz 24 dzieci w oddziale „0” i 12 dzieci w punkcie przedszkolnym,
  4. Publiczne Przedszkole w Koźminku167 dzieci (7 oddziałów) 3- letnich-29,         4-latnich dzieci-45, 5- letnich dzieci- 45, 6 - letnich dzieci- 48.