gospo1

Pierwszego lipca została podpisana umowa na kwotę 1.904.042 zł., która będzie przeznaczona na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy.

Projekt jest dwuletni (2020 i 2021) i przewiduje m.in. poprawę stanu stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie i Moskurni czy budowę sieci wodociągowej na odcinku Dębsko - Emilianów.

Łączny koszt inwestycji to ponad 3.500.000 zł.

gospo2

gospo3