W kolejnej edycji programu „Zdalna szkoła +, Gmina Koźminek zakupiła 33 laptopów wraz z oprogramowaniem, niezbędnych do zdalnego nauczania, trafią one do szkół z terenu gminy Koźminek - do Szkoły Podstawowej w Koźminku, Szkoły Podstawowej  w Moskurni  i Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie. Gmina pozyskała na ten cel 74 888,55 złotych z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

W bieżącej edycji jako priorytetowe traktowane były potrzeby uczniów z rodzin wielodzietnych. Po zakończeniu nauki zdalnej komputery będą służyły placówkom edukacyjnym.

unia

Program „Zdalna szkoła w Gminie Koźminek“ finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.