received 259718508580403

Z tej okazji Jubilatkę w imieniu wszystkich mieszkańców i władz samorządowych odwiedziła  Pani Wójt Iwona Michniewicz. Życząc wszelkiej pomyślności oraz kolejnych lat życia w zdrowiu, a także samych szczęśliwych chwil w gronie najbliższych, przekazała list gratulacyjny, bukiet kwiatów, a także życzenia od Prezesa Rady Ministrów Pana  Mateusza Morawieckiego.

Pani Janina Kołodziejczyk urodziła się 14 czerwca 1920 roku w Chodybkach. Wychowała 4 dzieci, od 20 lat jest wdową. Doczekała się 5 wnuków, 7 prawnuków i 2 praprawnuków. Całe życie pracowała w gospodarstwie rolnym.

Z okazji 100 rocznicy urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. Prosimy przyjąć życzenia wielu kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu, wśród najbliższych, w atmosferze miłości i wsparcia.

received 573687963289771