Mieszkańcy gminy Koźminek już od pewnego czasu mogą cieszyć się z nowo przebudowanych dróg: ul. Szkolnej biegnącej przez centrum miejscowości Koźminek oraz  drogi gminnej Koźminek – Pośrednik.

W ramach inwestycji na ul. Szkolnej w Koźminku wykonano chodniki betonowe z kostki brukowej, miejsca postojowe i nawierzchnię asfaltową na długości 290 metrów.

Przebudowa drogi gminnej Koźminek – Pośrednik to nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku 1820 metrów  o szerokości 5,0 metra. Na przedmiotowym odcinku drogi wykonano między innymi: poszerzenie jezdni, pas ruchu dla rowerów, kanalizację deszczową, wyniesione przejście dla pieszych z aktywnym oznakowaniem, zjazdy do posesji, bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe.  

Realizacja inwestycji, które były od lat oczekiwane przez lokalną społeczność realizowała gmina Koźminek, a ich całkowita wartość wyniosła ponad 2 820 000, 00 zł.

Gmina Koźminek na przebudowę dróg uzyskała dofinansowanie z rządowego programu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości: 1 883 730,00 złotych.                       

W dniu 8 czerwca 2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie dróg. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Pani Iwona Michniewicz – Wójt Gminy Koźminek, Pan Tomasz Małyszka Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pan Włodzimierz Karasiński – Przewodniczący Rady Gminy Koźminek. Nową drogę poświecił proboszcz parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Koźminku Maciej Jóźwiak. W uroczystości nie zabrakło również Radnych Gminy Koźminek, Sołtysów oraz Wykonawców ww. inwestycji.