6 czerwca PZW Koło Opatówek Wędkarska Sekcja Koźminek zorganizowała Zawody Wędkarskie  o Puchar Wójta Gminy Koźminek dla dorosłych i dzieci (z okazji Dnia Dziecka). W tym roku odbyły się one na Stawie Cegielnia w Koźminku.

Do rywalizacji przystąpiło 16 zawodników (seniorów) i 3 dzieci, którzy łowili zgodnie z obowiązującym regulaminem PZW. 

Zestawienie wyników przedstawia się następująco:

a) kategoria seniorzy, rodzaj zawodów- spławikowe:

I miejsce – Janusz Kłodziński;

II miejsce- Jerzy Wielgusiak;

III miejsce- Tomasz Krysiak;

IV miejsce- Jerzy Tokarek;

V miejsce- Leszek Orczykowski;

b)  kategoria dzieci do lat 16, rodzaj zawodów- spławikowe:

I miejsce – Szymon Dziubek.

Udział w zawodach wzięli również: Marcel Dziubek; Michał Pietrzykowski, Igor Glapa.

Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody, które ufundowała Gmina Koźminek oraz Koło Wędkarskie. Najlepszy wędkarz odebrał Puchar Wójta Gminy Koźminek.

Nad sprawnym  i sprawiedliwym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie: Grzegorz Glapa oraz Janusz Malanowski.