Pragniemy poinformować wszystkich mieszkańców, że Gmina Koźminek nie uczestniczy obecnie w żadnym programie związanym z dofinansowaniem na montaż paneli fotowoltaicznych. O środki na ten cel można ubiegać się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu – program „Czyste Powietrze”, oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie – program „Mój Prąd”. Jeżeli firma komercyjna zwróci się do Państwa z ofertą na montaż instalacji fotowoltaicznej dofinansowywanej przez Gminę, apelujemy o rozwagę i upewnienie się czy Gmina faktyczne jakiekolwiek dofinansowania stosuje.