Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Koźminek rozpoczął weryfikację danych, zawartych w deklaracjach śmieciowych – pod kątem liczby mieszkańców, zamieszkujących nieruchomości na terenie gminy. Podjęte czynności sprawdzające, mają na celu ujawnienie mieszkańców, którzy nie podali rzetelnych informacji w deklaracji.

Prosimy wszystkich Państwa, którzy do tej pory nie złożyli deklaracji oraz tych, którzy w złożonych dotychczas oświadczeniach nie podali pełnej informacji, o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość, o niezwłoczne dopełnienie tego obowiązku.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji: w siedzibie Urzędu Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, pok. nr 3. Odpowiemy na każde pytanie lub wątpliwości pod nr tel. 62 76 38 611 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uprzejmie informujemy, iż zaniechanie spełnienia tego obowiązku, skutkować będzie wydaniem decyzji administracyjnej, nakładającej kary finansowe – prowadzące do powstania zadłużenia z tytułu odbioru i wywozu odpadów komunalnych.

Zgodnie ze stanem faktycznym, na dzień 31 grudnia 2019 r. złożone druki zawierają zgłoszenia dla 6436 osób, natomiast zgodnie z Ewidencją Ludności na terenie Gminy Koźminek zameldowanych jest 7579 osób. Jak Państwo rozumieją – sytuacja jest poważna i obciąża budżety tych z Państwa, którzy regularnie i we właściwej wysokości ponoszą opłaty za odpady komunalne. Jako podmiot obsługujący system gospodarowania odpadami w gminie, mamy obowiązek wymagać od każdego mieszkańca, partycypacyjnego współfinansowania tegoż systemu.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czynności tej należy dokonać w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych, dotyczących liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację do 10 dnia następnego miesiąca od dnia nastąpienia zmiany.

Ze wstępnej i wyrywkowej weryfikacji złożonych dotychczas deklaracji wynika, że zawierają one błędy, dotyczące głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących w danej nieruchomości. Ujawniono także nieruchomości, które są zamieszkiwane, ale ich mieszkańcy nie złożyli deklaracji w ogóle.

Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego).

Ważne!

Od 6 maja 2020 r. rozpocznie się kontrola złożonych deklaracji, w oparciu o dane zgromadzone w Ewidencji Ludności, jak również drogą przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracjach,  Urząd Gminy Koźminek wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

kontrolaodpady1