Gmina Koźminek zakupiła 21 laptopów wraz z oprogramowaniem, niezbędnych do zdalnego nauczania, trafią one do szkół z terenu gminy Koźminek - do Szkoły Podstawowej w Koźminku, Szkoły Podstawowej  w Moskurni i Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie. Gmina pozyskała na ten cel 60 tysięcy złotych z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Zakupiony sprzęt ma ułatwić uczniom naukę na odległość. Wprowadzenie stanu epidemii wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych. Uczniowie nie zasiadają dziś do szkolnych ławek tylko przed komputerami. Niestety nie wszyscy posiadają taki sprzęt. Ten projekt pozwoli pomóc najbardziej potrzebującym uczniom z terenu gminy Koźminek.

Laptopy trafiają już do szkół na ternie Gminy. Dyrektorzy placówek przekażą sprzęt najbardziej potrzebującym.

zdalnaszkola2

Program „Zdalna szkoła w Gminie Koźminek“ finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

zdalnaszkola0

zdalnaszkola1

zdalnaszkola2