W ramach akcji profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w szkołach na terenie  gminy Koźminek, Urząd Miejski Gminy Koźminek zakupił profilaktyczne materiały dla dzieci z klas „0” i punktów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Moskurni i Nowym Nakwasinie  oraz dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Koźminku. Zakupiono worki z elementami odblaskowymi z nadrukiem profilaktycznym:  „DBAM O ZDROWIE. STOP UZALEŻNIENIOM”, a także linijki, notesy, ołówki, opaski odblaskowe, zestawy kredek z nadrukiem profilaktycznym: „DBAM O ZDROWIE. STOP UZALEŻNIENIOM. WWW.profilaktyka.kozminek.pl. Akcja ma promować wśród małych dzieci zdrowy tryb życia, unikanie uzależnień oraz promować adres podstrony internetowej gminy, gdzie znajdują się informacje dotyczące profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. Gminna Komisja Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspólnie z Burmistrzem Gminy Koźminek  stawia na szerokie działania profilaktyczne zaczynające się już wśród dzieci najmłodszych, w wieku przedszkolnym. Materiały promujące profilaktykę zostały przekazane przez Burmistrza Gminy Koźminek Dyrekcjom Szkół i Przedszkola z terenu Gminy Koźminek na początku listopada br.