Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

"Pracownik gospodarczy"

ul. Milęckiego 9

62-840 Koźminek

 https://zgkim.kozminek.pl

zgkim1