Dlaczego warto
się zaszczepić?

W dniach 9 i 10 września 2021 r., w dworze w Koźminku odbyły się warsztaty szkoleniowe, w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. Warsztaty podejmowały tematykę „Dialogu motywującego - skuteczne metody rozwijania motywacji do zmiany”. W zajęciach szkoleniowych wzięli udział: członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeuci ds. uzależnień, specjalista ds. przemocy w rodzinie oraz psycholog.

Zajęcia warsztatowe prowadziła znana trenerka międzynarodowa Olga Mrozowska z Akademii Dialogu Motywującego, która prowadzi projekty szkoleniowe na zlecenie Krajowego Biura Ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zajęcia obejmowały pracę w grupach, dyskusje moderowane, ćwiczenia praktyczne, prezentacje filmowe oraz multimedialne.

Nowoczesne metody zaprezentowane na szkoleniu mają pomóc uczestnikom w lepszej pracy z osobami, które mają problemy z uzależnieniami od alkoholu, dopalaczy, internetu oraz narkotyków.

Fot. M. Kaczmarek

Urząd Miejski Gminy Koźminek

 

KAS

• 350 przedsiębiorców zarejestrowało się do tej pory w Tax Free.
• Dzięki temu nadal będą mogli sprzedawać swoje produkty w tym systemie po 1 stycznia 2022 r. czyli po zmianie obsługi dokumentów na formę elektroniczną.
• Zachęcamy do rejestracji już dziś na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC.

Zwrot podatku VAT dla podróżnych to możliwość uzyskania zwrotu VAT zapłaconego przy zakupie towarów w Polsce przez podróżnego, który nie ma stałego miejsca zamieszkania w UE.

Zwrot może nastąpić w przypadku podróżnego, który:
• kupił w Polsce towary o wartości powyżej 200 zł,
• otrzymał paragon z kasy rejestrującej i dokument Tax Free,
• wywiózł towar w stanie nienaruszonym poza UE i uzyskał potwierdzenie tego faktu przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

Obecnie obowiązuje papierowy obieg dokumentów, a wywóz towarów poza Polskę/UE potwierdzany jest pieczęcią POLSKA – CŁO. Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym. będą mieć obowiązek wystawiania dokumentów Tax Free w formie elektronicznej.

„Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 r. Możliwość rejestracji na platformie PUESC została uruchomiona 1 lipca 2021 r. i przedsiębiorcy mają na nią pół roku” – mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Do tej pory zarejestrowało się i dopełniło formalności 350 firm. Czasu na rejestrację i płynne dostosowanie działalności do przejścia na elektroniczną formę dokumentów Tax Free jest coraz mniej.

Jak się zarejestrować?

Należy wejść na Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), gdzie krok po kroku zostaniemy poprowadzeni przez proces rejestracji. W jej trakcie nastąpi weryfikacja, czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i czy ma co najmniej jedną kasę rejestrującą on-line. Są to warunki niezbędne do tego, aby sprzedawać towary w systemie Tax Free od początku 2022 roku.

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w zakładce o zmianach w Tax Free. Sprawdź, co i jak powinieneś zrobić, żeby dostosować swoją firmę i móc sprzedawać w systemie Tax Free od 1 stycznia 2022 r.

 

KAS

• Ministerstwo Finansów wprowadza pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.
• Do końca okresu przejściowego czyli do 30 września br. mogą oni korzystać ze zniżki – 25% stawki opłaty za przejazd autostradą i opłaty elektronicznej.
• Już teraz dostępny jest również łatwiejszy sposób rejestracji w e-TOLL dla osób fizycznych i jednoosobowych działalności gospodarczych.

„Do 30 września obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy poboru opłat drogowych: dotychczasowy viaTOLL oraz nowy e-TOLL. Wszyscy, którzy zdecydują się już teraz korzystać z nowego narzędzia, za przejazdy zapłacą tylko 75% dotychczasowej stawki. Obniżka będzie obowiązywała do końca okresu przejściowego.” – mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Ułatwienia dla przewoźników


Oprócz ulgi w opłacie, wprowadzone zmiany legislacyjne ułatwiają również przewoźnikom towarów wrażliwych i kierowcom autobusów przejazdy pomimo braku możliwości przekazywania przez nie danych geolokalizacyjnych. Ograniczy to skutki ewentualnych awarii urzędzenia GPS. W określonych sytuacjach (m.in. gdy pojazd uczestniczy w akcji ratowniczej; jest używany do przewozów żywych zwierząt, lekarstw, czy towarów niebezpiecznych, oraz w przypadku autobusów przewożących pasażerów) użytkownicy mogą opłacić przejazd bez przekazywania danych do systemu i kontynuować go bez działającego urządzenia, podając deklarowaną trasę przejazdu. Możliwość ta będzie dostępna jeszcze we wrześniu.

Aby zarejestrować się w e-TOLL nie trzeba podpisywać umowy papierowej. Użytkownicy mogą w prosty sposób zarejestrować się w e-TOLL online na stronie etoll.gov.pl. Należy wybrać urządzenie, przy użyciu którego będą przekazywane dane geolokalizacyjne do nowego systemu. Każdy kierowca będzie mógł wykorzystać do tego aplikację e-TOLL PL, urządzenia OBU lub ZSL oferowane przez dostawców zewnętrznych.

Ułatwienia dla osób fizycznych i jednoosobowych działalności gospodarczych

Szybka rejestracja w e-TOLL to skrócony i zautomatyzowany proces rejestracji przeznaczony dla osób fizycznych i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Wymaga on jedynie wprowadzenia numeru rejestracyjnego pojazdu, numeru urządzenia pokładowego oraz e-maila. Dostępny jest po zalogowaniu się do systemu profilem zaufanym z wykorzystaniem ePUAP, aplikacji mObywatel lub bankowości elektronicznej.
Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu instruktażowego.

 

 

Wyróżnienie nadaje się za postawę oraz osiągnięcia, które zyskują powszechny szacunek i uznanie oraz przyczyniają się do rozwoju i promocji gminy.


Wniosek o nadanie wyróżnienia powinien zawierać dane o kandydacie oraz konkretne przedstawienie dorobku i zasług dla Gminy Koźminek.


Wyróżnienie może być przyznane osobie, grupie osób, instytucji lub innym jednostkom.


Wnioskodawcą może być: Burmistrz Gminy, grupa co najmniej 5 radnych Rady Miejskiej, właściwa Komisja Rady.


Za pośrednictwem ww. podmiotów, o nadanie wyróżnienia mogą wystąpić: zespół 50 osób, organizacja społeczna, instytucja lub inna jednostka. Wniosek składa się do Przewodniczącego Rady.


Wnioski można składać do 11 października 2021r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

 

 

Od kilku lat tradycją stało się, że jesienią ogłaszany jest nabór wniosków o nadanie zaszczytnego tytułu:


”PRZYJACIEL GMINY KOŹMINEK”

Wyróżnienie nadaje się za postawę oraz osiągnięcia, które zyskują powszechny szacunek i uznanie.

Wniosek o nadanie wyróżnienia powinien zawierać dane o kandydacie oraz konkretne przedstawienie dorobku i zasług dla Gminy Koźminek.


Wyróżnienie może być przyznane osobie, grupie osób, instytucji.

Wnioskodawcą może być: Burmistrz Gminy, grupa 5 radnych Rady Miejskiej, grupa 50 osób, organizacja społeczna, instytucja lub inna jednostka. Wniosek składa się do Przewodniczącego Rady.

Zgłaszający ma prawo uczestniczyć w pracy Komisji oceniającej, trzeba jednak taką wolę wyrazić na etapie złożenia wniosku.

Wnioski można składać do 11 października 2021r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

 

przyjaciel

 

Na uroczystość przybyli, znamienici goście min:

Pan Tomasz  Ławniczak - Poseł Na Sejm RP, Pan Wincenty Nowak - reprezentujący Posła na Sejm RP Jana Dziedziczaka i Radny Powiatu Kaliskiego, Pani Marzena Wodzińska - Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Pan Zbigniew Słodowy - Wicestarosta Powiatu Kaliskiego, Pan Andrzej Miklas - Radny Powiatu Kaliskiego, Pani Jolanta Stasiak - Dróżdż reprezentująca Delegaturę Kuratorium Oświaty w Kaliszu, Pani Anna Marecka - Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu, Pan Marek Stodolny - Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, Ksiądz Proboszcz Koźmineckiej Parafii - Maciej Jóźwiak, Radni Powiatu Kaliskiego, kierownictwo oraz przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych z terenu Powiatu Kaliskiego. Nie mogło też zabraknąć Radnych Gminy Koźminek oraz sołtysów i przedstawicieli mediów.

Podczas oficjalnej części uroczystości głos zabrała Pani Burmistrz Gminy. Zastępca Burmistrza zaprezentował etapy realizacji inwestycji.

Pani Burmistrz Gminy Koźminek - Iwona Michniewicz oraz Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Koźminek - Włodzimierz Karasiński, wręczyli okolicznościowe upominki dla osób zaangażowanych w remont dworu. Były to okolicznościowe filiżanki ze spodkami na których po raz pierwszy pojawia się nowy herb Gminy Koźminek.

Uroczystego otwarcia Gminnego Centrum Kultury w Koźminku oraz przecięcia wstęgi dokonali: Pani Burmistrz Gminy Koźminek - Iwona Michniewicz, Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Koźminek - Włodzimierz Karasiński, Pan Wójt - Andrzej Miklas, Inspektor nadzoru inwestorskiego - Pan Romuald Zaremba, projektant - Pan Włodzimierz Podonowski oraz Konserwator Polichromii - Pan Krzysztof Oleksiak. Ksiądz Proboszcz dokonał, poświęcenia obiektu.

Każdy mieszkaniec gminy, mógł zwiedzić dwór, obejrzeć również okolicznościową wystawę przedstawiającą ostatnie lata z życia dworu, przed wojną.

Po zakończeniu części oficjalnej, rozpoczął się festyn z atrakcjami dla dzieci, z muzyka w tle, z konkursem wiedzy o gminie Koźminek.

Równolegle odbyło się Narodowe czytanie, zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu, czytano „Moralność Pani Dulskiej”.

Podczas festynu prowadzono akcję zachęcająca mieszkańców gminy do zaszczepienia się przeciwko SARS COV-2. W Gminnym Ośrodku Zdrowia można było zaczepić się bez wcześniejszych zapisów. Rozdawano tematyczne gadżety oraz ulotki.

Równocześnie, zorganizowano akcję profilaktyczną, w ramach gminnych programów profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i narkomanii dla dorosłych oraz uczniów. Na stoisku przekazywano informację o zagrożeniach związanych z alkoholem, dopalaczami i narkotykami. Dzieci i młodzież, którzy przychodzili z rodzicami na stoisko oprócz informacji o w/w zagrożeniach otrzymywali: plecaki odblaskowe na obuwie z hasłem profilaktycznym: „Dbam o zdrowie. Stop uzależnieniom”, linijki drewniane z hasłem profilaktycznym: „Dbam o zdrowie. Stop uzależnieniom”, opaski odblaskowe na rękę z hasłem profilaktycznym: „Powiedz stop narkotykom”, zakładki kartonowe z karteczkami samoprzylepnymi z hasłem profilaktycznym: „Stop Dopalaczom!”, ołówki z gumką z hasłem profilaktycznym: „Stop Dopalaczom!”, kredki świecowe z hasłem profilaktycznym” „Powiedz stop dopalaczom!” oraz długopisy z hasłem profilaktycznym: „Dbam o zdrowie. Stop uzależnieniom”. Rodzice lub opiekunowie dzieci po części informacyjnej, jeżeli byli kierowcami dostawali breloczki metalowe z hasłem profilaktycznym: „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” lub długopis z hasłem profilaktycznym: „Piłeś nie jedź! Włącz myślenie!”.

 

Podczas Festynu Rodzinnego pn. „Pożegnanie lata”  w parku w Koźminku, w dniu 4 września 2021 roku zorganizowano akcję profilaktyczną, w ramach gminnych programów profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i narkomanii dla dorosłych oraz uczniów. Na stoisku informacyjnym przekazywano informację o zagrożeniach związanych z alkoholem, dopalaczami i narkotykami. Uczniowie, którzy przychodzili z rodzicami na stoisko oprócz informacji o w/w zagrożeniach otrzymywali: plecaki odblaskowe na obuwie z hasłem profilaktycznym: „Dbam o zdrowie. Stop uzależnieniom”, linijki drewniane z hasłem profilaktycznym: „Dbam o zdrowie. Stop uzależnieniom”, opaski odblaskowe na rękę z hasłem profilaktycznym: „Powiedz stop narkotykom”, zakładki kartonowe z karteczkami samoprzylepnymi z hasłem profilaktycznym: „Stop Dopalaczom!”, ołówki z gumką z hasłem profilaktycznym: „Stop Dopalaczom!”, kredki świecowe z hasłem profilaktycznym” „Powiedz stop dopalaczom!” oraz długopisy z hasłem profilaktycznym: „Dbam o zdrowie. Stop uzależnieniom”. Rodzice lub opiekunowie dzieci po części informacyjnej, jeżeli byli kierowcami dostawali breloczki metalowe z hasłem profilaktycznym: „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” lub długopis z hasłem profilaktycznym: „Piłeś nie jedź! Włącz myślenie!”. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dorosłych oraz dzieci. W działaniach wzięła udział duża liczba mieszkańców gminy Koźminek. Dzięki akcji przekazane dorosłym i dzieciom materiały profilaktyczne będą przypominać o zagrożeniach związanych z alkoholem, narkotykami oraz dopalaczami.

f1

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony